Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án

 

        Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3064/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Lào Cai.

         - Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

            + Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện dự án VILG theo đúng nội dung Dự án được duyệt và quy định của pháp luật.

            + Chỉ đạo Tổ chuyên viên giúp việc và các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện kiểm tra, giám sát, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; tạm ứng và thanh quyểt toán công trình theo đúng quy định.

            + Chỉ đạo thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về tiến độ và kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu và đề xuất các giải pháp cần tháo gỡ với Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

            + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện theo kể hoạch.

            + Ban chỉ đạo được sừ dụng con dấu của cơ quan thường trực là Sở Tài nguyên và Môi trường và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

           - Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên giúp việc: Tham mưu giúp Ban chỉ đạo thực hiện đẫy đủ chức năng, nhiệm vụ theo nội dung Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, nội dung Dự án được duyệt và quy định của Pháp luật.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 219
  • Tất cả: 20,907
Đăng nhập
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính : Ông Hồ Cao Khải - Giám đốc Ban quản lý Dự án VILG

Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường  Tầng 5 - Trụ sở khối 7 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143.821.315 ; Email: cpmu@vilg.vn